Blog

Tag Archives: Bayat Kilimleri

Motiflerin Anlamları
Eli Belinde: Analık ve doğurganlık kavramlarının simgesidir. Koç Boynuzu: Bereket,uğur,kısmet,mutluluk,neşe,uzun ömür,kahramanlık ve kuvvet sembolüdür. Çengel: Sivri uçları ile kötü bakışları uzaklaştırmanın simgesidir. İnsan: Kadın,erkek ve doğurganlığın sembolüdür. Saç Bağı: Genç kızların evlilik isteğini göstermesi için kullanılır. Küpe: Dokumacı genç kızın evlenmek isteğini ailesine açıklamasıdır. El: Kem gözlere karşı korunmak için kullanılır. Su: Çok eskiden kullanılan yaşamı anlatan bir motiftir. Göz: Göz değmesine koruyucu olarak kullanılır. Hayat Ağacı: Soyun ölümsüzlüğünü .
Bayat Kilim
Kök Boya Renkleri Nelerdir?
Gök Boya ( mavi) : Çivit boyasından elde edilmektedir. Uzun fermantasyon sonucunda lacivert ve tonları elde edilir. Yeşil Boya : Önceden elde edilen mavi boyanın pinar köküyle kaynatılmasından elde edilir. Bu boyadan elde edilen tonlar; askeri yeşil, ördekbaşı yeşili ve çimen yeşili renkleridir. Turuncu Boya : Yünün önceden sarı ile boyanıp sonra kökboya ile boyanmasından yapılır. Siyah Boya : Saçıkıbrıs, Asar Tepesindeki çamurluktan getirilen özel çamur, mazı ve meşe .
Kök Boya Nasıl Hazırlanır?
Kök Boya Nasıl Hazırlanır ? Kirmanlarla eğilerek ip haline getirilen yünler ilk önce mordanlama işleminden geçirilir. Mordanlama ; boyanacak malzemenin boyanmasında  hem rengin haslığını sağlamak, hem de aynı boyar maddeden değişik renkler elde etmek için kullanılmaktadrı. Çünkü mordan niteliği olan maddelerin her biri aynı boyar madde ile birbirinden farklı renkler verir. Mordanlama                Belli miktarda mordan maddesiyle yünün bir arada kaynatılması yoluyla gerçekleştirilir. Bazen bu karışıma yardımcı maddelerde eklenebilir. .
Bayat Kilim
Kilimlerin Özellikleri
Bayat Kilimlerinin Özellikleri Nelerdir? % 100 Kök Boya Bayat kilimlerin’de kullanılan bütün renkler tamamen doğal yani kök boyalıdır. Kök Boyalı Bayat Kilimleri yıkandığı zaman kesinlikle renk vermez. Boyalar birbirine karışmaz, kullandıkça ve yıkandıkça parlaklık kazanır. Kök boyanın en önemli özelliği rahatlıkla yıkanabilmesidir. Kilimlerimiz 120 yıla kadar çift taraflı olarak kullanılmaktadır. % 100 Kirman İpi Kök Boyalı Bayat Kilimleri’nde yüzde yüz kirman ipi kullanılmaktadır. Bu ipler Bayat ve köylerindeki kadınlar .
Bayat Kilim
Neden Kilim?
Kilimi halıdan ayıran en önemli özellik ilmeklerdir. Halıda desen ve yüzeylinin çözgülerinin üstüne tek tek ilmek atılır. Kilim ise çözgü aralarında sürekli gidip gelen renkli atkı yumaklarıyla ya da mekiklerle dokunur. Bu dokuma tarzıyla kilimin yüzeyi ince ve düz olur. Arka ve ön yüzü arasında fark olmaz. Dokuma tekniğinden dolayı kilim desenleri geometriktir. Doğada var olan şekiller, dokumacının elinde çeşit çeşit, renk renk desenler olarak kilime işlenir. Bu yorumlama .
X