Blog

Tag Archives: b

Kök Boya Nasıl Hazırlanır?
Kök Boya Nasıl Hazırlanır ? Kirmanlarla eğilerek ip haline getirilen yünler ilk önce mordanlama işleminden geçirilir. Mordanlama ; boyanacak malzemenin boyanmasında  hem rengin haslığını sağlamak, hem de aynı boyar maddeden değişik renkler elde etmek için kullanılmaktadrı. Çünkü mordan niteliği olan maddelerin her biri aynı boyar madde ile birbirinden farklı renkler verir. Mordanlama                Belli miktarda mordan maddesiyle yünün bir arada kaynatılması yoluyla gerçekleştirilir. Bazen bu karışıma yardımcı maddelerde eklenebilir. .
X