Motiflerin Anlamları

Eli Belinde: Analık ve doğurganlık kavramlarının simgesidir.
Koç Boynuzu: Bereket,uğur,kısmet,mutluluk,neşe,uzun ömür,kahramanlık ve kuvvet sembolüdür.
Çengel: Sivri uçları ile kötü bakışları uzaklaştırmanın simgesidir.
İnsan: Kadın,erkek ve doğurganlığın sembolüdür.
Saç Bağı: Genç kızların evlilik isteğini göstermesi için kullanılır.
Küpe: Dokumacı genç kızın evlenmek isteğini ailesine açıklamasıdır.
El: Kem gözlere karşı korunmak için kullanılır.
Su: Çok eskiden kullanılan yaşamı anlatan bir motiftir.
Göz: Göz değmesine koruyucu olarak kullanılır.
Hayat Ağacı: Soyun ölümsüzlüğünü simgeler.
Kuş: Aileyi ve çoğalmayı simgeleyen motiftir.