Kök Boyada Kullanılan Terimler

Çeyrek : Yaklaşık 0.80 x 1.20m. ölçüsünü ifade eder.

Çivir otu : Mavinin çeşitli tonlarının elde edildiği bir bitki türüdür.

Çözgü : Tezgahın çerçevesine dikey ve gergin bir biçimde sarılan ve kilimin iskeletini oluşturan iplerdir. Dokunmuş bir kilimde bu ipler kilimin saçağını oluşturur.

Düz Dokuma : Düğümsüz yani havsız dokumalara verilen isimdir. Kilim ile eş anlamda kullanılır.

Hav : Çözgü üzerine bağlanan düğümlerin kilimin ön yüzeyine doğru olan uzantısıdır.

Hav Yüksekliği : Kilimin cinsine ve kalitesine göre hav uzunluğu. Kilime rengini veren ve kilimin desenini oluşturan iplerdir.

Kalite : Bir kilimde 1cm2 ye düşen düğüm sayısını ifade eder.

Kirman : yün eğirmede kullanılan tahtadan yapılmış aleti ifade eder. İğ,topaç,aşak gibi isimlerle de adlandırılır.

Kök Boya : Kırmızı renk ve tonlarının elde edildiği bir bitki köküdür. Doğal boyalar anlamında da kullanılır.

Seccade : Üzerinde namaz kılınan kilim boyutuna verilen isimdir. Yaklaşık 1.20 x 1.80 m. Ölçüsünü ifade eder.

Sırt : Düğümlerin net olarak görüldüğü kilimin arka kısmıdır.

Sumak : Dolama tekniğiyle dokunan, sıralar arasında kilimde olduğu gibi atkının da kullanıldığı kalın ve havsız bir düz dokuma türüdür.

Yapak : Koyunların kırkılmasıyla elde edilen yündür.

Yastık : Yaklaşık 0.50×0.70 m. Ölçüsünü ifade eder.

Yatım : Havların düğümlerin bağlandığı tarafa doğru yatmasıdır.

Yıkama : Kullanılan yün ipliklerden gelen herman yağı ve dokuma süresince kilimin bünyesine giren toz ve kirlerin uzaklaştırılması için deterjanla yapılan yıkama işlemidir.