Blog

Category Archives: Atölye

Kök Boyada Kullanılan Terimler
Çeyrek : Yaklaşık 0.80 x 1.20m. ölçüsünü ifade eder. Çivir otu : Mavinin çeşitli tonlarının elde edildiği bir bitki türüdür. Çözgü : Tezgahın çerçevesine dikey ve gergin bir biçimde sarılan ve kilimin iskeletini oluşturan iplerdir. Dokunmuş bir kilimde bu ipler kilimin saçağını oluşturur. Düz Dokuma : Düğümsüz yani havsız dokumalara verilen isimdir. Kilim ile eş anlamda kullanılır. Hav : Çözgü üzerine bağlanan düğümlerin kilimin ön yüzeyine doğru olan uzantısıdır. .
Kök Boyanın Yapım Aşamaları
Boyama suyunun miktarı, yünün kilosu başına 35-40 litre olmalıdır. Boyama yaparken rengin homojen bir durumda olması için ( ala –  bula yani abraj olmaması ) boya çözeltisinin veya boyanın malzemenin (yünün) hareket halinde olması gerekir. Kaynamaya ulaşan kazanın altındaki ateş kısılarak, kaynama noktasında 60 dakika kadar boyama işlemi devam eder. Bu süre boyanın yüne işlemesi ve sabitleşmesi için yeterli sayılır. Suyun eksilmesini önlemek için ya boya yapılan kabın ağzı .
Motiflerin Anlamları
Eli Belinde: Analık ve doğurganlık kavramlarının simgesidir. Koç Boynuzu: Bereket,uğur,kısmet,mutluluk,neşe,uzun ömür,kahramanlık ve kuvvet sembolüdür. Çengel: Sivri uçları ile kötü bakışları uzaklaştırmanın simgesidir. İnsan: Kadın,erkek ve doğurganlığın sembolüdür. Saç Bağı: Genç kızların evlilik isteğini göstermesi için kullanılır. Küpe: Dokumacı genç kızın evlenmek isteğini ailesine açıklamasıdır. El: Kem gözlere karşı korunmak için kullanılır. Su: Çok eskiden kullanılan yaşamı anlatan bir motiftir. Göz: Göz değmesine koruyucu olarak kullanılır. Hayat Ağacı: Soyun ölümsüzlüğünü .
Bayat Kilim
Kök Boya Renkleri Nelerdir?
Gök Boya ( mavi) : Çivit boyasından elde edilmektedir. Uzun fermantasyon sonucunda lacivert ve tonları elde edilir. Yeşil Boya : Önceden elde edilen mavi boyanın pinar köküyle kaynatılmasından elde edilir. Bu boyadan elde edilen tonlar; askeri yeşil, ördekbaşı yeşili ve çimen yeşili renkleridir. Turuncu Boya : Yünün önceden sarı ile boyanıp sonra kökboya ile boyanmasından yapılır. Siyah Boya : Saçıkıbrıs, Asar Tepesindeki çamurluktan getirilen özel çamur, mazı ve meşe .
Kök Boya Nasıl Hazırlanır?
Kök Boya Nasıl Hazırlanır ? Kirmanlarla eğilerek ip haline getirilen yünler ilk önce mordanlama işleminden geçirilir. Mordanlama ; boyanacak malzemenin boyanmasında  hem rengin haslığını sağlamak, hem de aynı boyar maddeden değişik renkler elde etmek için kullanılmaktadrı. Çünkü mordan niteliği olan maddelerin her biri aynı boyar madde ile birbirinden farklı renkler verir. Mordanlama                Belli miktarda mordan maddesiyle yünün bir arada kaynatılması yoluyla gerçekleştirilir. Bazen bu karışıma yardımcı maddelerde eklenebilir. .
Bayat Kilim
Kilimlerin Özellikleri
Bayat Kilimlerinin Özellikleri Nelerdir? % 100 Kök Boya Bayat kilimlerin’de kullanılan bütün renkler tamamen doğal yani kök boyalıdır. Kök Boyalı Bayat Kilimleri yıkandığı zaman kesinlikle renk vermez. Boyalar birbirine karışmaz, kullandıkça ve yıkandıkça parlaklık kazanır. Kök boyanın en önemli özelliği rahatlıkla yıkanabilmesidir. Kilimlerimiz 120 yıla kadar çift taraflı olarak kullanılmaktadır. % 100 Kirman İpi Kök Boyalı Bayat Kilimleri’nde yüzde yüz kirman ipi kullanılmaktadır. Bu ipler Bayat ve köylerindeki kadınlar .
Mesafeli Satış Sözleşmesi
MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR 1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın,SATICI tarafından işletilmekte olan olurbu.com (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. Adresi : Ankara-İzmir .
X